Pintxos&Blogs XXXVII

Gipuzkoako garraio heredua

11 January 2013 // 11 January 2013, 8:30 pm
in Bokado San Telmo


Pintxos&Blogs XXXVII. Gipuzkoako garraio eredua. 2013.01.11, San Telmo Museoa